ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το (“Smart Shopping“, “εμείς” ή “εμάς” όπως απαιτεί το πλαίσιο) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή την προβολή, τη λήψη, την αντιγραφή ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπο, εγγυάστε  και εκπροσωπείτε στο Smart Shopping ότι γνωρίζετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις, παρακαλώ μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει μελλοντικές εκτιμήσεις. Το Smart Shopping αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τις μελλοντικές εκτιμήσεις ως αποτέλεσμα γεγονότων ή νέων πληροφοριών. Το Smart Shopping δεν προβάλλει καμία αξίωση, εγγύηση ως προς την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας, υλικού ή περιεχομένου που βρίσκεται εδώ ή για την καταλληλότητα της για τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμείτε να βασιστείτε σε αυτή. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται το Smart Shopping σε εσάς ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διεκδικεί υπό ή μέσω σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης, τυχαίας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημιάς, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκλήθηκαν από αμέλεια, βαριά αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά του Smart Shopping ή των αντιπροσώπων του.

Συμφωνείται να αποζημιώσετε το Smart Shopping, τις θυγατρικές και κάθε μέλος του προσωπικού, αντιπροσώπους από και έναντι κάθε απώλειας, ευθύνης, αξίωσης, ζημίας, κόστους και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού σας τόπου είτε πρόκειται για άμεση είτε έμμεση.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο σας επιτρέπουν να αφήσετε αυτόν τον ιστότοπο και να συνδεθείτε απευθείας σε συνδεδεμένους ιστοτοπους. Οι εν λόγω συνδεδεμένοι ιστότοποι λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτόν τον ιστότοπο συνδεδεμένων ιστοτόπων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προβληματισμό, συγκατάθεση, έγκριση από το Smart Shopping για τέτοιους ιστοτόπους. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο για λόγους ευκολίας και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με κανέναν συνδεδεμένο ιστότοπο, το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο ή την εταιρεία ή την οντότητα που κατέχει ή λειτουργεί οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτου μέρους είναι ευθύνη του χρηστη. 

Το Smart Shopping διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να ενημερώνει, να συμπληρώνει και να τροποποιεί όλα τα υλικά, το περιεχόμενο και τις πληροφορίες  που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο σε συνεχή βάση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά αυτής της Συμφωνίας Χρήστη και της Πολιτικής Απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη Συμφωνία Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες  μας, ώστε να ενημερώνεστε για τις πιο ενημερωμένες πρακτικές και πολιτικές ιστοτόπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες και δεδομένα οποιουδήποτε είδους εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Smart Shopping ή των αδειοδόχων της. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη λήψη, επανέκδοση ή τροποποίηση περιεχομένου  ιστοτόπου αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Smart Shopping και των δικαιοπαρόχων του και απαγορεύεται αυστηρα.